Tipy na výlet

V okolí naší hospůdky je řada zajímavých míst k vidění. Zde je několik tipů na krátký výlet po okolí:

Památník Josefa Jungmanna

pamatnik-josefa-jugnmanna.jpg

Rodný dům a památník Josefa Jungmanna se nachází poblíž návsi, v centru obce Hudlice. Jedná se o typickou staročeskou roubenou chalupu z roku 1718. Uvnitř najdeme dobové zařízení a také expozici, která nám představuje život a dílo Josefa Jungmanna. Před chalupou stojí od roku 1873 památník s Jungmannovou bustou z novojáchymovské litiny.

Rozhledna Máminka

rozhledna-maminka.jpg

Hudlicím a přilehlým obcím dominuje vyvýšený přírodní útvar, jehož nejvyšším bodem je dnes na kótě 609 m Krušná hora (různé prameny uvádějí i kótu 606 m, 608 m apod.). Na tomto bodě stála již před téměř sto lety dřevěná triangulační věž, která sloužila k tehdejšímu způsobu zaměřování pozemků zeměměřičských úřadů. Mnozí dnešní pamětníci si ještě vzpomenou, že v jejich dětství jim právě tato věž sloužila jako ideální vyhlídka do našeho kraje.

Hudlická skála

hudlicka-skala.jpg

Tam, kde se v obci Hudlice říkávalo V chaloupkách, vyrostla nová čtvrť s domky a zahrádkami, skalkami a umělými jezírky. A nad tímto vesnickým sídlištěm, se jako monumentální kulisa tyčí Hudlická skála. Hudlická skála patří k přírodním zvláštnostem berounského regionu. Před desítkami miliónů let, v údobí zvaném oligocén, vznikal v Českém masívu peneplén – parovina. Na jejím vytváření se podílely různé exogenní geologické pochody jako eroze – rozrývání a denudace – obnažování. Hlavními činiteli těchto gigantických přeměn zemského povrchu byla především voda a vítr.
Soustavným spalováním v běhu miliónů let, uvolněných hlinitých i horninových částí se měnila tvářnost krajiny, vytvářela se mohutná údolí a na povrch vystupovala celá horstva dříve zakrytá. Ale ani ta neodolala intenzívní denudační činnosti. Zvětráváním a odnosem zvětralé horniny vodou se povrch terénu pozvolna měnil v mohutnou rovinu, z jejíhož povrchu čněly vypreparovány jen ty nejodolnější a nejtvrdší horniny. A takovým způsobem se tedy zrodila celá řada buližníkových skalek. Je možné je sledovat v okolí Hudlic, obce Svatá a na Unhošťsku.

Stará ves

stara-ves.jpg

Přírodní památka Stará ves byla vyhlášena v roce 1984, nachází se asi 2 km východně od Hudlic na jihozápadních svazích Libotického potoka v nadmořské výšce 305 – 340 m n. m.
Na diabasových vulkanitech se nachází teplomilná a vápnomilná společenstva skalních stepí. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin: kavyl Ivanův, tařice horská, sasanka lesní, rozrazil ožankolistý, celkem asi 170 druhů cévnatých rostlin. Fauna je zde tvořena především bezobratlými, např. stepní plž Granaria frumentum, střevlík Harpalus cordatus nebo pavouci Zelotes exiguus a Erigonopterna jarmilae.
Území dříve sloužilo jako pastvina, v současné době je bez hospodářského využití. Stepní porosty jsou ohroženy expandujícími křovinami, jako jsou trnka, růže šípková a hloh obecný. Při úpatí a na vrcholu jsou porosty trnovníku akátu. Řízeným managementem jsou udržovány otevřené stepní plochy.

Rezervace

+420 725 422 322 Dělící linka

Otevírací doba

Po: 16:00 - 21:00
Út-Čt: 10:30 - 21:00
Pá: 10:30 - 23:00
So: 11:30 - 23:00
Ne: 11:30 - 21:00 Dělící linka

Kde nás najdete

Kde nás najdete
Rozvoz jídel Pozadí ikonky

Rozvoz jídel

Rozvoz jídel Pozadí ikonky

Polední menu

Rozvoz jídel Pozadí ikonky

Akceptace stravenek

Máte chuť na vždy čerstvé informace?